21.01.2024 84. Hahnenkamm Rennen Kitzb├╝hel Slalom